stemningsbilde
FORSIDENYHETERARRANGEMENTEROM OSSNYTTIGBILDERSPEIDERENNORD 2017DEBATTENGLISH
24.02.16 Nytt Speideren er her
23.02.16 Kom til Solstølen i påsken!
18.02.16 Her er årets film til Speideraksjonen
17.02.16 Bli med i Mediepatruljen!
15.02.16 Bli med på Europakonferansen!
11.02.16 Speidere heiser flagg for Ungdoms-OL
11.02.16 Tenkedagshilsen er klar
08.02.16 Friluftsskolen i regi av speiderne!
08.02.16 Husk å følge opp ledertrenerne
05.02.16 Svar til artikkel i Aftenposten
02.02.16 Bli med på Trekløver-Gilwell
02.02.16 Nå kan kretsen søke om strategiske midler
Jens Morsø og Heidi Furustøl mener det er viktig å skille mellom fortid og nåtid.

Svar til artikkel i Aftenposten

Publisert: 05.02.2016 kl. 10:12 - sist oppdatert: 17.02.2016 kl. 14:30

Heidi Furustøl og Jens Morsø har skrevet et svar til en anmeldelse av boken «Barneridderne». De mener anmelderen er ukritisk og lar være å omtale flere viktige poeng.

Professor i idéhistorie ved Universitetet i Oslo, Jan-Erik Ebbestad Hansen har skrevet en anmeldelse av sin professorkollega Espen Schaannings bok «Barneridderne». Boken handler om den norske speiderbevegelsen og Robert Baden-Powell. Schaanning hevder at speiderbevegelsen indirekte skapte grobunn for en fascistisk tenkemåte. Han peker også på at flere ledende NS-folk hadde sin bakgrunn i speideren.

Her er tilsvaret fra generalsekretær i NSF, Jens Morsø og generalsekretær i KM-speiderne, Heidi Furustøl:

Speiderbevegelsen anno 2016

I Aftenposten den 31.01.16 har professor Jan-Erik Ebbestad Hansens en ukritisk anmeldelse av sin kollega Espen Schaanings bok om Baden-Powell og den norske speiderbevegelsen som «indirekte skapte grobunn for en fascistisk tenkemåte». Vi i dagens speiderbevegelse hilser all forskning og interesse om speiderbevegelsen velkommen, men vi setter også krav til forskningsmessig redelighet og kvalitet.

Demokratisk bevegelse

Vi har sagt det før men vi må tydeligvis gjenta: Speiderbevegelsen var ikke og er ikke en fascistisk bevegelse. Speiderbevegelsen har heller ikke skapt en fascistisk tenkemåte. Fascismen kjennetegnes spesielt av voldsforherligelse, nasjonen og diktaturet (jamfør Store norske leksikon).

Speiderbevegelsen har aldri forherliget eller oppfordret til voldsbruk. Speiderne inngår heller ikke i et bestemt nasjonalt skjebnefellesskap til kamp mot andre nasjoner, men er tvert om en del av en verdensomspennende fredsbevegelse som en rekke ganger har blitt nominert til Nobels fredspris, deriblant Baden-Powell i 1939.

Mye kan sies om Baden-Powell, han var både militær og tilhenger av datidens strenge oppdragelsesideal, men noen diktator var han ikke. Speiderbevegelsen var og er en grunnleggende demokratisk organisasjon med patruljesystemet hvor barn lærer selvstendig tenkning og demokratisk lederskap.

Speidere i både NS og motstandsbevegelsen

Hvorfor ettergår ikke Hansen Schaanings bruk av fascisme-begrepet? Og hvorfor godtar Hansen Schaanings premiss om at han har skrevet en bok om speiderbevegelsen, når halvparten av bevegelsen er utelatt og kun fokus på Norges speiderguttforbund? Når attpåtil Hansen sauser det til med å skrive Norges speiderforbund, som ble opprettet i 1978, lurer vi på hvor Hansens presisjonsnivå ligger.

Det samme kan sies når Hansen skriver at Schaaning «får også tydelig frem at flere ledende NS-folk hadde sin bakgrunn i speideren». Ja, det er riktig at 21 av totalt 113 ledere i Ungdomsfylkingen til Nasjonal Samling hadde speiderbakgrunn, men det er ikke påvist at det var noen korrelasjon – altså årsakssammenheng mellom variablene speider og NS-medlem. Når vi i tillegg vet at flere motstandsfolk var speidere, for eksempel tungtvannsabotørene, blir det enda tydeligere at årsaken ikke ligger i speiding.

Hvorfor noen valgte den gale mens andre valgte den rette side under krigen har vært gjenstand for utallige forskningsprosjekter. Schaanings bok gir ingen innsikt i den problemstillingen.

Schaanings utfordring er at han argumenter med den kvantitative metode mens hele boken vektlegger diskursanalysen. Denne uheldige bruken av vekslende forskningsmetode blir heller ikke problematisert av professor Hansen, i nettopp idéhistorie.

Forskjell på fortid og nåtid

Sist men ikke minst ser ikke Hansen ut til å skille mellom fortid og nåtid. Dette blir ytterligere forsterket ved illustrasjonsfotoet som viser landsleiren til Norges speiderforbund i 2001. Ser vi nøyere på bildet, er det ikke disiplin og lydighet som virker mest framtredende. Det viser to gutter som tar livet med ro på leir i sommerferien. Speiderskjorte og -skjerf er på plass, men stilen er heller avslappet. Og her er vi i kjernen. Hansen skriver ingenting om den historiske konteksten speiderbevegelsen oppstår i. I mellomkrigstiden var speiderbevegelsen som andre barne- og ungdomsorganisasjoner preget av den tids oppdragelsesideal med lydighet og disiplin. Slik er det ikke i dag.

Men akkurat som for 100 år siden, så tilbyr vi barn og unge voksenfrie arenaer, hvor de lærer å ta ansvar for seg selv og andre, bli selvstendige og samfunnsengasjerte mennesker. Det er slike idealer speiderbevegelsen anno 2016 kjemper for.

Jens Morsø, Norges speiderforbund

Heidi Furustøl, Norges KFUK-KFUM-speidere


Les hele anmeldelsen: Ren i tanker, ord og gjerning

En kortere versjon av svaret står på trykk i Aftenposten fredag 5. februar, på side 42 i del to.


|
Tekst: Gro StrømsheimFoto: Svein Olav Ekvik
Søk i speiding.no
Googlesøk i speiding.no
Speidermuseet
Norsk Speidermuseum gjør speiderhistorien levende.
Forbundsmerket
På våre ressurssider om profilprogrammet kan du laste ned forbundsmerket, maler for brevark, presentasjoner og lese mer om bruk av farger og fonter.
Samarbeidspartnere
Norges speiderforbund | Besøksadresse: St. Olavs gate 25, 0166 Oslo | Postadresse: Postboks 6910 St. Olavs plass, 0130 Oslo | 22 99 22 30 | nsf@speiding.no