stemningsbilde
FORSIDENYHETERARRANGEMENTEROM OSSNYTTIGBILDERSPEIDERENNORD 2017DEBATTENGLISH
26.04.16 Første møte for Mediepatruljen
26.04.16 Forslag til nye grunnregler er klart
20.04.16 Her er årets St. Georgshilsen
19.04.16 Speidere i full gang med årets aksjon!
17.04.16 To speiderlover vedtatt
14.04.16 Lanserer filmer om enkelt friluftsliv
14.04.16 Nye regler for båltenning
13.04.16 Inviterer til «speiderforedrag»
13.04.16 Går inn for to ulike speiderlover
11.04.16 Lær mer om kano i sommerferien
08.04.16 Speiderstyret ber om ny saksbehandling
08.04.16 Hvordan få patruljene ut på tur?
07.04.16 Ledig vikariat ved forbundskontoret
05.04.16 Lærer ledelse gjennom NM
Dersom det åpenbart ikke kan føre til brann, har du nå lov til å tenne bål, selv om det generelle bålforbudet gjelder.

Nye regler for båltenning

Publisert: 14.04.2016 kl. 14:19 - sist oppdatert: 17.04.2016 kl. 15:46

I dag, 15. april, inntrer det generelle bålforbudet. Men en ny regel åpner nå for at man kan bruke hodet og selv vurdere brannfaren.

Som kjent er det i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark. Det har vært mulig å søke om dispensasjon fra forbudet, men i flere tilfeller har dette blitt avslått, uten at det er gjort en individuell vurdering.

1. januar i år trådte ny forskrift om brannforebygging i kraft og den har en ny formulering:

«Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.»

I veiledning til forskriftene er det nevnt at forhold som åpenbart ikke kan medføre brann for eksempel kan være at det ligger snø på bakken eller at det har vært mye nedbør over lang tid. Hvis du er usikker på forholdene der du planlegger å gjøre opp ild, skal du ta kontakt med brannvesenet.

Forbudet gjelder også bruk av engangsgriller og andre bål- og peisinnretninger. Det er den som gjør opp ild som er ansvarlig for sikkerhetstiltak og for å slokke ilden før man forlater stedet.

Den tidligere formuleringen "i eller i nærheten av skogsmark" er nå erstattet med at forbudet mot å gjøre opp ild gjelder "i eller i nærheten av skog og annen utmark". Dermed gjelder forbudet på større naturområder enn tidligere, fordi den nye formuleringen «utmark» også omfatter strender, stein, fjell, isbreer osv. På allemannsretten.no finner du nyttig informasjon om den nye forskriften.

Uforsiktig omgang med ild, som blant annet bålbrenning og grilling, er den vanligste årsaken til skogbrann. Ni av ti skogbranner skyldes menneskelig aktivitet. Sjekk gjerne yr.no som lager egne varsler om skogbrannfare for å få vite hvordan forholdene er i ditt område.


Bål på tur skaper varme og hygge, men husk på skogbrannfaren. Foto: Nils Harald Strøm.

Bruk hodet

Norges speiderforbund søkte i fjor om lov til å tenne bål i Østmarka i Oslo 17. 4. – 19. 4. Per telefon ble det opplyst at det ikke gis dispensasjon for bål utenom godkjente bålplasser.

Forbundet fikk avslag uten at det ble gjort en reell vurdering av søknaden. Dette valgte vi å klage på, og Oslo kommunes klagenemnd ga oss medhold. Klagenemnden sier at Brann- og redningsetaten ikke kan avvise søknader på generelt grunnlag når loven åpner for at det kan gis unntak. De mener også at avslaget var basert på en for streng tolkning av regelverket, fordi det er adgang til å gi unntak fra forbudet, og Norges speiderforbund ga alle nødvendige opplysninger i sin søknad.

Jørgen Moland, prosjektleder for friluftsliv i NSF, er svært glad for vedtaket, der det påpekes at forvaltningsorganer skal bruke faglig skjønn ved slike vurderinger.

– Dette er en seier for prinsippet om at det skal utvises skjønn der lovverket åpner for dette, og dermed også en seier for friluftsliv som metode – nemlig bruk hodet!

|
Tekst: Gro StrømsheimFoto: Ragnhild Langeland
Søk i speiding.no
Googlesøk i speiding.no
Speidermuseet
Norsk Speidermuseum gjør speiderhistorien levende.
Forbundsmerket
På våre ressurssider om profilprogrammet kan du laste ned forbundsmerket, maler for brevark, presentasjoner og lese mer om bruk av farger og fonter.
Samarbeidspartnere
Norges speiderforbund | Besøksadresse: St. Olavs gate 25, 0166 Oslo | Postadresse: Postboks 6910 St. Olavs plass, 0130 Oslo | 22 99 22 30 | nsf@speiding.no