stemningsbilde
FORSIDENYHETERARRANGEMENTEROM OSSNYTTIGBILDERSPEIDERENNORD 2017DEBATTENGLISH
27.05.16 Trenger dere hjelp til å få nye speidere?
24.05.16 Spf-styret fattet ny beslutning i jamboreesaken
19.05.16 Tilbyr speidermoro i sommerferien
11.05.16 Ledig stilling som generalsekretær
10.05.16 Rapport om organisasjonsstruktur til høring
10.05.16 Er du klar for 17. mai?
04.05.16 Bli med på «Oppdrag: Førerpatruljen»
03.05.16 Påmeldingen til NM er åpen
02.05.16 Nytt Speideren er her!
Hvilken organisasjonsstruktur bør vi ha for å sikre at speidergruppene blir i best mulig stand til å drive godt arbeid for medlemmene sine? (Illustrasjonsfoto)

Rapport om organisasjonsstruktur til høring

Publisert: 10.05.2016 kl. 11:31 - sist oppdatert: 10.05.2016 kl. 12:05

Rapporten fra Arbeidsgruppe organisasjonsstruktur er nå lagt ut på speiding.no til høring, og Speiderstyret ønsker innspill fra grupper, kretser, korps og øvrige grupperinger i NSF.

Arbeidsgruppe organisasjonsstruktur ble nedsatt etter vedtak på Speidertinget i 2014. Arbeidsgruppas oppgave har vært å analysere nåværende og fremtidige oppgaver i Norges speiderforbund med henblikk på å vurdere hvordan speidergruppene støttes, slik at gruppene for fremtiden er best mulig i stand til å rekruttere nye og ta vare på nåværende medlemmer, og til å drive etter speidermetoden. Rapporten fra arbeidet ble nylig oversendt Speiderstyret.

Skal forberede saken til Speidertinget

Speiderstyret skal nå bruke tid på gjennomgå rapporten og se på mulige veivalg fram mot Speidertinget 4.–6. november. Rapporten inneholder arbeidsgruppas vurderinger og funn etter tilbakemeldinger fra åpne høringsrunder og spørreundersøkelser blant grupper, kretser og korps, og ligger nå her. Merk at Speiderstyret har valgt å utelate kapittel 5, Anbefalinger til Speiderstyret, fra denne versjonen. Årsakene er at styret trenger tid til å vurdere anbefalingene fra arbeidsgruppa og til å forberede saken, og fordi styret ønsker at innspill fra organisasjonen ikke skal påvirkes av arbeidsgruppas anbefalinger.

Send inn innspill til styret

Alle skal få gode muligheter til å bidra med innspill. Styret oppfordrer gruppene, kretsene, korpsene og alle organisasjonens øvrige grupperinger til å sende inn sine innspill innen 12. august, slik at styret kan ta dem med seg når saken skal forberedes til Speidertinget. Rapporten i sin helhet vil bli tilgjengelig etter denne fristen.

– Selv om arbeidsgruppa nå har levert sin rapport, er vi ennå i første del av arbeidet med organisasjonsstrukturen, understreker speidersjef May-Britt Roald. – Underveis i arbeidsgruppas arbeid har alle fått muligheter til å legge fram sine synspunkter, og slik skal vi også fortsette denne prosessen. Vi legger opp til gode diskusjoner på Speidertinget i november, både om veivalgene videre og om prosessen videre. Vi har ikke behov for noe hastverksarbeid, og arbeidet med organisasjonsstruktur fortsetter inn i 2017.

Speiderstyret vil takke arbeidsgruppa for det gode arbeidet som er gjort: – Det er lagt ned et omfattende arbeid fra start til slutt, og alle innspill er gjennomgått og vurdert før arbeidsgruppa har kunnet analysere og oppsummere i form av rapporten som ble presentert for Speiderstyret.

Innspill til Speiderstyret i forkant av speidertingsforberedelsene sendes til nsf@speiding.no innen 12. august.

|
Tekst: Kirvil KaasaFoto: Vegar Seljestokken
Søk i speiding.no
Googlesøk i speiding.no
Speidermuseet
Norsk Speidermuseum gjør speiderhistorien levende.
Forbundsmerket
På våre ressurssider om profilprogrammet kan du laste ned forbundsmerket, maler for brevark, presentasjoner og lese mer om bruk av farger og fonter.
Samarbeidspartnere
Norges speiderforbund | Besøksadresse: St. Olavs gate 25, 0166 Oslo | Postadresse: Postboks 6910 St. Olavs plass, 0130 Oslo | 22 99 22 30 | nsf@speiding.no