stemningsbilde
FORSIDENYHETERARRANGEMENTEROM OSSNYTTIGBILDERSPEIDERENNORD 2017DEBATTENGLISH
21.12.16 Nye friluftsskoler i 2017
20.12.16 Vil du være med på å skape speiderpolitikk på verdensplan?
19.12.16 Avvikler ressursgruppe
13.12.16 Overtar midlertidig som generalsekretær
08.12.16 Treningsprogrammet skifter navn
06.12.16 Stornes leirsted er solgt
05.12.16 Dugnadsdagen!
02.12.16 Vertskap for Speider- og Roverforum og Speidertinget 2018 søkes

Avvikler ressursgruppe

Publisert: 19.12.2016 kl. 14:10 - sist oppdatert: 19.12.2016 kl. 14:10

Forbundet har siden 2013 hatt en egen ressursgruppe mot seksuell trakassering, overgrep og vold. Speiderstyret avvikler ressursgruppa ved årsskiftet, samtidig med at Jens Morsø fratrer som generalsekretær. Når ny generalsekretær er på plass, vil styret se på alternativer.

– Speiderstyret ønsker å se nærmere på hvordan oppgavene ressursgruppa har ivaretatt skal videreføres. Det er flere måter å løse dette på, og det er blant annet opp til generalsekretær å finne en form for arbeidet med trakasserings- og overgrepssaker. Vi har valgt å avvikle ressursgruppa i sin nåværende form nå ved årsskiftet, forklarer speidersjef May-Britt Roald.

Ressursgruppa har blant annet hatt som oppgave å være rådgiver og støtte for forbundets ledelse i håndtering av saker som omhandler seksuell trakassering og overgrep.

Speiderstyret vil sammen med neste generalsekretær se på nye løsninger der det forebyggende arbeidet ivaretas av prosjektgrupper, men inntil videre legges beredskapsarbeidet til generalsekretær.

– Generalsekretær er den viktigste representanten for forbundet i slike svært krevende saker. forklarer Roald. – Nå har vi mer enn tre år med erfaring fra denne måten å arbeide med overgrepssaker på. Ressursgruppa har vært en viktig og kompetent støtte i arbeidet med de, heldigvis, få sakene det har vært behov for å håndtere. Men det finnes flere gode måter å organisere dette arbeidet på.

Trygg arena
Arbeidet for trygge barn og ledere i møte med mobbing, trakassering og overgrep er et satsingsområde i NSFs arbeidsplan. Forbundet er opptatt av å sikre at speideren er en trygg arena for barn, unge og voksne. – Vi skal både jobbe forebyggende og ha en beredskap, om situasjoner skulle oppstå. Forbundet vil blant annet innføre opplegget «Trygge møter» som Scouterna i Sverige har utviklet og tatt i bruk.

«Trygge møter» handler om blant annet forebygging og håndtering av mobbing og seksuell trakassering, og om nettvett.

|
Tekst: Bendik FjeldstadFoto: Ukjent
Søk i speiding.no
Googlesøk i speiding.no
Speidermuseet
Norsk Speidermuseum gjør speiderhistorien levende.
Forbundsmerket
På våre ressurssider om profilprogrammet kan du laste ned forbundsmerket, maler for brevark, presentasjoner og lese mer om bruk av farger og fonter.
Samarbeidspartnere
Norges speiderforbund | Besøksadresse: St. Olavs gate 25, 0166 Oslo | Postadresse: Postboks 6910 St. Olavs plass, 0130 Oslo | 22 99 22 30 | nsf@speiding.no